Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kostnads-nyttoanalys : värdegrunder, användbarhet, användning
Författare
Mattsson Bengt
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2004
Kostnads-nyttoanalys eller cost-benefitanalys (CBA) som den också kallas har använts länge som beslutsunderlag och under senare år även inom räddningstjän­stområdet. Kostnads-nyttoanalys är en allmänt använd teknik för att belysa och bedöma vad som är bra och vad som är dåligt, från samhällets perspektiv. Denna bok diskuterar hur kostnads-nyttoanalys kan och bör användas i praktiken, samt de antaganden analysen vilar på. Författaren tar även upp etiska principer och behand­lar områden där analysen kan komma i konflikt med etiska värderingar.
Relaterade titlar
Fler titlar av Mattsson Bengt