Utredning av översvämning enligt förordning om översvämningsrisker : Hallsberg 2015-09-05 – 2015-09-09
Titel:
Utredning av översvämning enligt förordning om översvämningsrisker : Hallsberg 2015-09-05 – 2015-09-09
Författare:
Brun Christian ; Sjöholm Marcus
Utgivare:
Länsstyrelsen T-län
Utgivningsår:
2015
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
22 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Utredning av översvämningar
Serie nr:
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor / Översvämningar
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Naturolyckor ; Samhällsplanering ; Översvämningar ; Klimatförändringar ; Olycksundersökningar ; Olyckor
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: