Utredning av höga flöden enligt förordning om översvämningsrisker, Blekinge 2020-02-01 - 2020-04-04
Titel:
Utredning av höga flöden enligt förordning om översvämningsrisker, Blekinge 2020-02-01 - 2020-04-04
Författare:
Lindblom Marcus
Utgivare:
Länsstyrelsen K-län
Utgivningsår:
2020
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
21 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1651-8527
Serie:
Utredning av översvämningar
Serie nr:
Dnr: 1030-2020-3
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor / Översvämningar
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Naturolyckor ; Samhällsplanering ; Översvämningar ; Klimatförändringar ; Olycksundersökningar ; Olyckor
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: