Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Koldioxid för brandsläckning
Författare
Albinson Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1987
Detta cirkulär utges för att underlätta användning av koldioxid för brandsläckning. Det utges i samråd med AGA Gas, Sundbyberg samt DFK Gas, Stockholm. Dessutom har samråd skett med räddningstjänsten i Borås, Köping, Lidköping samt Räddningsskolorna. Statens brandnämnds meddelande 1980:3 utgår härmed. Innehåll: 1. Allmänt För brandsläckning inom svåråtkomliga eller ej tillgängliga utrymmen behöver räddningsstyrkan ibland få tillgång till större mängder koldioxid. 2. Rekvisition av koldioxid m.m. Rekvisition av lågtryckskoldioxid för brandsläckning kan ske enligt bilaga 3. Transport För transport av koldioxid kan vid behov framställning om poliseskort för transporten göras. 4. Tappning sker med självtryck från tankbilen och brandslag kan användas om inte utrustning för tappning finns på transportfordonet. 5. Debitering Kommunen som rekvirerat koldioxid har att emotse räkning från leverantören omfattande avtappad kvantitet koldioxid samt mil- eller timersättning för fordon med förare 6. Risker för personskador Risk för kvävning och risk för köldskador. Bilaga 1: Erfarenheter Bilaga 2: Leverantörer
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Cirkulär / SRV
Fler titlar av Albinson Björn