Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i silo : brandsläckning samt förebyggande och förberedande åtgärder
Författare
Persson, Henry
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
"Brand i silo" lyfter fram en insatstaktik som primärt bygger på användning av kvävgas för att inertera silon. En silobrand medför många faror, bl a risk för gas- och dammexplosioner, som både kan leda till allvarliga personskador och risk för brandspridning i tillhörande transportsystem vilket snabbt kan leda till mycket omfattande skador. Användning av kvävgas är den metodik som bedöms minimera riskerna för person och egendomsskador. "Brand i silo" är ett resultat av att ett omfattande kunskapsbygge gjorts inom området, både genom olika forskningsprojekt samt genom kunskapsåterföring från ett antal verkliga silobränder. Dessa samlade kunskaper utgör grunden till de rekommendationer som ges här. "Brand i silo" är tänkt att kunna användas både vid operativa insatser i direkt samband med en brand, men även i det förebyggande arbetet. Målgruppen är både räddningstjänsten och siloinnehavare samt brandskyddskonsulter. "Brand i silo" kompletteras av ytterligare kunskapsmaterial vilket finns tillgängligt på MSBs hemsida.
Relaterade titlar
Fler titlar av Persson, Henry