Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rapport : brand i Lantmännens silo i Kristinehamn
Författare
Modin Per
Utgivare
Bergslagens räddningstjänst
Utgivningsår
2007
En glödbrand i en silo är svårbestämd till storlek eller nivå och kan heller inte nås med släckmedel på traditionellt sätt. Tack vare stöd från SP´s personal Henry Persson och Joel Blom och deras laboratorieförsök med botten införing av kvävgas, kunde detta storskaleförsök genomföras. Metoden är mycket effektiv och verkar tillförlitlig. Pågående arbete mellan Lantmännen och SRV med att skapa en nationell insatscontainer bestående av lansar, kvävgasförångare och utrustning för att kontrollera gashalter vid en silobrand är helt rätt. Tekniken och eventuella tumregler är till stor hjälp för räddningstjänsten och minimerar med största sannolikhet räddningstjänstinsatsens omfattning vid en silobrand