Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rapport : Hallingdal trepellets 5. juli 2010
Författare
Botnen Dag
Utgivare
Utgivningsår
2010
Hallingdal trepellets brant nå for 3. gang. Første gang var 23.4.2007 der fabrikken ble totaltskadet som følge av brann i flisbingene. Skadene den gangen ble regnet til rundt 35 mill. kr. Året etter, 5. juli 2008, brenner det på nytt, også denne gang i flisbassenget. Brannen fikk denne gang reduserte skader som følge av bygningsmessige tiltak etter brannen året i forveien. Det blir ført opp en ekstra silo i 2009. Denne er på 7.742 m3 og skal være et deponi for pellets. Det er denne siloen som det nå begynner å brenne i. Siloen har på starttidspunktet for brannen ca. 3.500 m3 pellets. Denne har en temperatur på rundt 30C og har 8 % fuktighet. En normal vedkubbe har 18-20 % fuktighet. Med utgangspunkt i: • 1 kg pellets gir 4,9 kWh • 0,65 kg/liter pellets blir 3.500 m3 pellets 11,15 GWh. Dette tilsvarer oppvarming av 450 bolighus et helt år.