Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Small Scale Fire Tests : Fairfire Fire Fighting Foams : Small Scale Fire Test Procedure
Författare
Persson Henry, Bobert Magnus
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
1996
Sammanfattning Syftet med projektet har varit att utveckla en small scale fire test method som motsvarar den existerande standardmetoden. Denna rapport summerar de erhållna testdata och resultaten presenteras i tabellform med kommentarer.