Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Model Scale Railcar Fire Tests : Brandforskprojekt 404-011
Författare
Ingason Haukur
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2005
Modellförsök visar hur brand sprids mellan fordon i tunnlar med längsventilation. Ett fordon som finns placerat 15 m bakom en brinnande långtradare (simulerad) antänds inom 10 minuter. Ett tredje fordon på samma avstånd som första och andra fordonet hade antänt ungefär 3 minuter senare. Projektet är finansierat av Brandforsk och redovisas även i rapporterna ”Numerical simulation of a model scale tunnel fire tests”, och “Model Scale Tunnel Fire Tests”.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Ingason Haukur