Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skogsbrandbevakning
Författare
Sandberg Nils Olof, Albinson Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1987
Genom regleringsbrevet för budgetåret 1986/1987 avseende försvarsdepartementets verksamhetsområde har Räddningsverket tilldelats 2 245 000 kr för bidrag till skogsbrandbevakning. Ur innehållet Inledning Kontinuerlig skogsbrandbevakning Tillfällig skogsbrandbevakning SMHIs prognos och varningstjänst Allmänna varningar Beräkning av brandriskvärdet och prognoser Flygklubbar Sambandstjänst Spanare och försäkringsfrågor Rapporter