Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsverkets brandförebyggande handlingsprogam 2002-2004 : intern rapport med bakgrund, utvärdering, delrapporter, utvärdering och måluppfyllelse
Författare
Lindahl Olsson Mette, Albinson Björn
Utgivare
Utgivningsår
2001
Detta brandförebyggande handlingsprogam utarbetades av Räddningsverkets enhet för olycksförebyggande verksamhet, för att fungera som ett internt styrdokument för inriktning och uppföljning av verkets arbete inom det brandförebyggande området.