Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dödsbränder i Sverige 1988-2000 : Analys och konstruktion av en databas
Författare
Totting Björn, Albinson Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2002
Sammanfattning En databas med dödsbränder har skapats och omfattar 1672 omkomna i samband med 1449 bränder under perioden 1988-2000. Under dessa tretton år har det i genomsnitt omkommit 129 personer per år. Det genomsnittliga årliga antalet dödsbränder var 111. Den extrema branden i Göteborg 1998, där 63 unga människor miste sina liv har inte tagits med i alla tabeller. Eftersom rapporten ska visa på orsakssamband för många bränder under en 13-årsperiod är det av mindre vikt att denna brand saknas i många tabeller. Uppgifter ur databasen har använts för att ta fram följande fakta; 24% av dödsbränderna uppstod i sovrum, 23% i vardagsrum och 16% i kök. Sängkläder har varit det vanligaste startföremålet, följt av kläder, brandfarlig vätska och soffor. Äldre människor var klart överrepresenterade bland de omkomna (41% över 65 år). Minst 117 personer omkom inom äldreboende. Cigaretter var den vanligaste orsaken till dödsbränderna. Minst 28% (450 personer) omkom av tobaksrökning. Vi vet att minst 420 av de omkomna var rökare. Av de omkomna har man vid obduktion kunnat konstatera alkoholmissbruk hos 239 personer. 66% av de omkomna var män. Minst 250 personer hade någon form av handikapp. Kombinationer av faktorer och orsaker förekommer. En och samma person kan te x vara rökare, handikappad och missbruka alkohol. Databasen har ännu inte använts för att studera sådana kombinationer. Lika många personer omkom vid brand i flerfamiljshus som i småhus. Minst 8% har omkommit av brand i samband med trafikolyckor. Med säkerhet vet vi att brandvarnare fanns hos 108 av de omkomna och att 497 saknade brandvarnare. För övriga saknas uppgifter. Det framgår inte om brandvarnarna hos de 108 omkomna fungerade. I rapporten redovisas antalet omkomna. Vid en omräkning till antalet bränder ändras både antal och procentuell fördelning. Materialet redovisas för hela 13-årsperioden. Inga jämförelser har gjorts för att få fram om mönstret har ändrats under perioden. Abstract A database has been created that includes 1672 deaths from 1449 fires between 1988- 2000. During these 13 years an average 129 persons died per year. The average number of fatal fires were 111. The extreme fire in Gothenburg in 1998, where 63 young people were killed in a fire is not included in all tables. The report is intended to show fire deaths and causes during a long period. This means that the aim of report can be reached without that single fire. 24% of the fatal fires started in a bedroom, 23% in a living room and 16% in a kitchen. Bedclothes were the most common starting object followed by clothes, inflammable liquids and sofas. Elder people were over represented (41% elder than 65). 3% were up to six years old. Smoking was the most common fire cause. At least 28% (450 persons) died from smoking. Misuse of alcohol has been noted for 239 persons. 66% of the victims were men. At least 250 persons had some form of handicap Fatalities occurred as often in flats as in small houses. At least 8% died in car accident fires. Smoke detectors were present at 108 victims. 497 victims had no smoke detector. Facts are missing for all the others. It is not clear whether the smoke detectors worked properly at the 108 victims. These facts come from three different sources that has been put together. All known fire deaths has been included, not only fires where the fire brigade attended. The quality of data is better after 1999 when a new reporting system was introduced.