Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Åtgärder för att förebygga skogsbränder
Författare
Sandahl Leif, Albinson Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005-05
Sammanfattning Detta SRV Aktuellt innehåller tips och råd om åtgärder som bedöms rimliga för att förhindra skogsbränder. I första hand får skogsägare och de som arbetar i skogen stöd. Samtidigt ger materialet hjälp till räddningstjänsternas tillsyn och rådgivning samt till övriga organisationer och myndigheter som kan påverka brandriskerna.