Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elcykelbatteri orsakade explosion och brand i lägenhet Linköping 2023
Författare
Wigilius Martin
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2024-02-14
Ett elcykelbatteri orsakade explosion och brand i lägenhet. Explosionen tryckte ut ett helt fönsterparti i ett sovrum och orsakade sprickor i ytterväggen. Branden blev relativt begränsad och kunde enkelt släckas av räddningstjänsten. Utredningen analyserar orsaker till händelsen och olycksförloppet. Batteriet hade nyss varit på laddning men knäppande ljud från batteriet gjorde att de boende kopplade bort laddningen. Då upptäcktes även att det läckte någon vätska från batteriet. De lät batteriet stå kvar i sovrummet och efter ca 30 minuter inträffade en explosion med efterföljande brand.