Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rökning orsakade lägenhetsbrand Linköping 2017
Författare
Nordberg Johannes
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2017-02-23
Vid en brand 2017-01-31 i en lägenhet i centrala Linköping omkom en person som befann sig i lägenheten. Räddningstjänsten Östra Götaland utreder olyckan för att undersöka ifall det går att ta lärdom av samt vidta åtgärder för att liknande olyckor ska kunna undvikas i framtiden.