Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredning Explosion i fyrverkerilager, Ljungby 14 maj 2021
Författare
Wigilius Martin
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
En brand och kraftig explosion inträffade kvällen den 14 maj 2021 i ett fyrverkerilager i Ljungby. Under kvällen hade ett större åskoväder dragit in över tätorten. MSB valde att genomföra en olycksutredning för att klarlägga brandorsaken och brandförloppet samt undersöka hur det byggnadstekniska brandskydd och förvaringen av fyrverkerier sett ut. Fyrverkerier med minst 300 kg nettovikt explosivämne antas ha förvarats i byggnaden vid tillfället för händelsen. Utredningens bedömning är att explosionen orsakats av en brand som startat i fyrverkeriförrådet. Branden bedöms i sin tur ha orsakats av att elektrisk utrustning antänts via överspänning från någon av de registrerade blixtarna i området under kvällen.