Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskydd på vindar vid tre bränder Enköping Håbo 2019-2020
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2021-04-27
Sammanställning av tre händelser med snabb brandspridning till vind och där yttertaket tidigt rasade under pågående räddningsinsats. Alla tre händelserna inträffade i tätorter med brandstyrka med 90 sekunders anspänningstid (heltidsstyrka). Utredningen har utförts i syfte att klargöra om det finns likheter i byggnadernas utformning med avseende på takkonstruktion och skydd mot brandspridning via takfot, om byggnadstekniska utformningen kan ha bidragit till snabb brandspridning och att redogöra för de byggnadstekniska förutsättningarna för brandbegränsning och brandsläckning. Men även ta ställning till om det finns anledning att på nationell nivå redogöra och varna för svagheter i den aktuella konstruktionslösningen.