Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Solcellsanläggning orsakade brand i byggnad Laholm 2021
Författare
Sjöström Mattias
Utgivare
Räddningstjänsten Halmstad
Utgivningsår
2021-12-20
Vid framkomst konstateras att brand fanns utmed fasad och upp i takkonstruktionen på en av de tre sammanhängande byggnaderna. Byggnaden var utrustad med en solcellanläggning, vilket också fick beaktas under den kommande släckinsatsen. Inledningsvis var målet med insatsen att stoppa brandspridning till de övriga byggnaderna samt begränsa skadeomfattningen i byggnadens bottenplan. Branden begränsades till aktuell byggnad men skadeomfattningen blev total i hela byggnaden. Branden bedöms ha uppstått i eller i anslutning till den växelriktare som var placerad på fasaden och som hanterar solcellsanläggningen med 196 solpaneler på taket.