Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Insamling av data enligt förordning om översvämningsrisker
Författare
Ädel Marina
Utgivare
Länsstyrelsen O-län
Utgivningsår
2014
Kraftiga åskskurar har orsakat direkta översvämningar p.g.a. av att regnvattnet inte har hunnit rinna undan inne i samhällena och även orsakat höga flöden i vattendrag. Det är de mindre avrinningsområdena som har fått mycket kraftiga regn som har drabbats värst. I Västra Götaland är det Fjölabroån i Kvänum, Vara kommun, som har varit ett av de värst drabbade vattenområdena. Den kraftiga nederbörden i Västra Götalands startade under tisdagen den 19 augusti och avtog under torsdagen den 21 augusti. I länet föll det i allmänhet mer än dubbelt så mycket regn som under en normal augusti. Månadens liksom årets hittills största dygnsnederbördsmängd blev 133,7 mm uppmätt i Hällum i Västergötland den 19 augusti. Värdet är även nytt landskapsrekord för Västergötland.