Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Insamling av data enligt förordning om översvämningsrisker
Författare
Käldman Catrin
Utgivare
Länsstyrelsen N-län
Utgivningsår
2015
I mitten av augusti 2014 kom stora nederbördsmängder under drygt en veckas tid över västra delen av Hallands län. Det var framförallt lokalt kraftiga skurar som orsakade översvämningar i Getinge, Oskarström, Åled och Slättåkra. Det finns flera orsaker till att översvämningar inträffar i Suseån. Ån är smal, fallet är litet och det finns små möjligheter att fördröja vattnet. Flera biflöden bidrar med vatten från högre belägna skogsmarker. I Getinge tätort finns hårdgjorda ytor som ökar tillrinningen i ån.