Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i gång- och cykelbro Halmstad 2018
Författare
Sjöström Mattias
Utgivare
Räddningstjänsten Halmstad
Utgivningsår
2018-05-09
På nyårsnatten larmas räddningstjänsten ut om brand och rök vid en gångbro över Nissan. Tidigt noteras att det rör sig om en brand i el-kablar under själva bron. Röken från branden är omfattande och tjock svart rök sveper in i närliggande bostadsområde. Räddningstjänsten spärrar av och går ut med viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Brandorsaken är sannolikt en fyrverkeripjäs som antänt skräp under brofästet. Det dröjde länge innan el-jouren gav klartecken så det gick att påbörja ordentligt släckningsarbete. Tidigare släckinsats hade sannolikt minskat skadeutfallet på bron, med en mindre konsekvens och skadekostnad som följd.