Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Traktorbrand på vattenskyddsområde Karlstad 2017
Författare
Palmquist Morgan
Utgivare
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Utgivningsår
2018-06-05
En traktor brinner på vattenskyddsområde, ingen spridningsrisk föreligger och traktorn är helt övertänd vid räddningstjänstens framkomst. Man är väl medveten om att man befinner sig på vattenskyddsområdet och inleder ett släckningsarbete där 3 000 liter vatten förs på branden, vilket medför att förorenat släckvatten av olja och tungmetaller förs ned mot grundvattnet. Genom sitt val av släckmedel har räddningstjänsten inte använt den mest lämpliga tekniken utan orsakat en större och allvarligare skada än vad primärskadan var.