Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Insatsutredning vid brand i idrottsanläggning Göteborg 2019
Författare
Kallin Göran
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2019-12-30
Under en mycket blåsig kväll startade en brand intill fasaden på idrottshallen. Branden tog sig in i den stora öppna lokalen och aktiverade det automatiska brandlarmet. Strax efter larmades SOS-Alarm av privatpersoner. När första räddningsenheten kom fram var hela den stora idrottshallen fylld med varma brandgaser och arbetet med att kyla dessa påbörjades omgående. Målet med insatsen sattes till att fördröja brandförloppet, för att få tid att bygga upp en stark begränsningslinje, och sedan begränsa branden mot spridning till intilliggande idrottsanläggningar och bostäder. Utredningen beskriver resultatet av målet med insatsen, den taktik och metodval som användes.