Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsinsats vid skred på E6 Stenungsund 2023
Författare
Gottlieb Kristoffer, Kallin Göran
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2024-01-31
Omfattande skred vid E6 i utkanten av Stenungsunds tätort. Ett område som omfattade omkring 20 hektar bedömdes initialt vara berört. Ett flertal fordon, personer och flera byggnader befann sig inne i skredområdet. Marken samt E6, som vid platsen är motorväg, förflyttades påtagligt västerut och vid skredkanten i den södra delen hade en nivåskillnad på ca 3-4 meter uppstått. Utredningen utgör en bred faktaredovisning kring omständigheterna vid händelsen, risker och räddningsinsatsens genomförande. Räddningsinsatsen beskrivs utifrån övergripande ledning (larm- och ledningscentralen arbete), ledning på skadeplatsen, stabsarbete, riskbedömningar samt olika åtgärder för att livrädda personer och säkerställa att inga ytterligare personer fanns kvar i skredområdet. Flera interna och externa resurser deltog i insatsen, exempelvis UAS (drönare), NUSAR (nationell räddningsresurs för sök och räddning i rasområden), SAR-helikopter (flyg- och sjöräddningshelikopter), experter från SGI (Statens geotekniska institut) samt räddningshundar.