Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Villabrand Strängnäs 2019
Författare
Hultman David
Utgivare
Räddningstjänsten Strängnäs
Utgivningsår
2019-01-29
Vid Räddningstjänstens framkomst var branden fullt utvecklad, övertändning hade redan skett och riskbedömningen gjorde gällande att invändig släckning och livräddning med rökdykande personal inte var möjlig att utföra på grund av rasrisk. Utvändigt släckningsarbete påbörjades omgående. Ingen spridningsrisk förelåg till intilliggande byggnader. Brandorsaken har inte kunnat klarläggas.