Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Snabbt takras vid villabrand Enköping 2019
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2019-03-25
Under framkörning syntes kraftig rökutveckling från branden. Vid framkomst konstaterades fullt utvecklad brand i ett rum, brand på vinden och heta brandgaser i hela byggnaden. Branden har varit mycket intensiv i startutrymmet. När övertändningen inträffade gick fönsterrutorna sönder och lågor slog ut genom fönstren och antände takfotsinklädnaden. Brinnande brandgaser strömmade via takfotsventilationen upp på vinden. När spikplåtarna i takstolarna mjuknade av den höga temperaturen förlorade takstolarna sin bärförmåga och yttertaket rasade samman. Brandens förlopp var sannolikt inte extremt snabbt men yttertakets bärverk påverkades ovanligt snabbt.