Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i sopnedkast Malmö 2017
Författare
Persson Dan
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2017-02-21
En boende känner röklukt i trapphuset varpå SOS larmas. Vid räddningstjänsten framkomst känner de en svag brandrök i trapphuset och konstaterar att röken kommer ifrån sopnedkastet. Räddningstjänstens personal tar sig ner i källaren via trapphuset och behöver bryta upp dörren intill soprummet (bild 2) för att släcka branden. I soprummet (bild 1) brand det i sopor som släcktes och röken ventilerades ut. Orsaken till branden har inte gått att fastställa men troligen har branden orsakats genom att sopor antänts tex av en cigarettfimp som inte släckts tillräckligt.