Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av släckmetoder vid villabrand Kungsbacka
Författare
Lundqvist Lars
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2016-02-01
Lördagen den 4 juli 2015 utbröt en kraftig brand i en större villa på Särö i Kungsbacka kommun. När första enheterna anlände från räddningstjänsten, hade branden redan brutit igenom vindstaket. Brandförloppet på vinden hade troligtvis pågått ett tag innan upptäckt. Trots mycket resurser på plats och att flera olika metodval prövades, kunde byggnaden inte räddas från en totalskada. Utöver att svara på frågeställningarna i uppdraget, så innehåller utredningen även erfarenheter avseende skadearbetet inledningsvis (första inriktning), skumhantering och organisation kring ledningsplats
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Lundqvist Lars