Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rökspridning till flera trapphus vid källarbrand Enköping
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2014-11-28
Denna rapport beskriver en källarbrand i ett flerbostadshus där byggnadens tre trapphus rökfylldes under branden. Branden, som troligtvis var anlagd, startade i ett lägenhetsförrås i källarplan. Då branden upptäcktes var trapphuset, i anslutning till den lägenhet där larmaren befann sig, rökfyllt. Under pågående insats uppmärksammades att rök även hade spridits till två andra trapphus i byggnaden och att ytterligare en brand hade uppstått i ett mindre fristående sophus.