Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: eldstadsrelaterad villabrand, Ängelholm
Författare
Klauser Jan
Utgivare
Räddningstjänsten Ängelholm
Utgivningsår
2011-04-07
Branden har uppstått i bjälklaget som ligger primärt ovanför spiskåpans anslutning upp i bjälklaget. Ingen el finns installerad i det område som kan härledas till primärbrandområdet. Spiskåpan är putsad på tegel, som stomme vilken formar kåpan är det gipsskivor, dessa har sammanfogats med hjälp av en aluminium ram.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Klauser Jan