Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i skola : brand i lektionssal, Gnesta
Författare
Widlund David
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2010-02-10
På kvällen innan skolan började för året hade raketer enligt vittnen använts i området runt skolan. En väktare var på plats strax efter klockan tolv med anledning av inbrottslarm. Väktaren har angett att denne tror att fönstren blivit sönderslagna där det brunnit. En teknisk undersökning av polisen gjordes den 9 januari. Utredningen visade på att ”brandförlopp och skador är de förväntade om elfel utlöst brand i elpanelen”.