Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elektricitet och bränder : med inriktning på brandutredning
Författare
Widlund David
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2009
Efter en brand är det relativt vanligt att orsaken anges som elektrisk utan att det görs någon djupare undersökning. Syftet med den här boken är att öka kunskaperna om elektriska brandorsaker och att sprida erfarenheter från inträffade bränder. Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning innehåller ett stort antal praktiska exempel i syfte att öka kunskapen om vad som orsakar elbränder, framför allt i bostäder och apparater. Det finns en allmän uppfattning om att vissa apparater, t.ex. kaffebryggare är särskilt brandfarliga trots att de relativt sett inte orsakar särskilt många bränder. Boken kan användas som kunskapskälla och lärobok för brandutredare inom räddningstjänst, polis och försäkringsbolag samt av elektriker, elbesiktningsmän med flera. Boken kan också användas i arbete med att förebygga elbränder och för att ge en inblick i regelverket inom el- och brandsäkerhet.
Relaterade titlar
Fler titlar av Widlund David