Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandutredningar : en kvalitativ utredning av omfattningen av polisens utbildning samt ämnesområdets generella problem
Författare
Hansson Carl
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Denna rapport utgör en kvalitativ utvärdering av den svenska polisens bakgrund, utbildning och kompetens gällande brandrelaterad kunskap som av författaren anses nödvändig för att på ett korrekt sätt kunna utföra brandtekniska bedömningar i brandutredningar. Rapporten belyser även ämnesområdets generella problem.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Hansson Carl
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.