Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredning: Anlagd brand i sporthall i Botkyrka
Författare
David Widlund, Leif Jonsson, Sten Johansson
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2011-01-26
Vaktmästare på anläggningen känner röklukt och börjar undersöka lokalerna. De noterar brand i ett lärarrum på plan 2 innanför loftgången på byggnadens västra sida. De larmar brandkåren via 112 och påbörjar släckförsök i väntan på brandstyrkan. Släckförsöket misslyckas och även brandstyrkorna som kallats till platsen får backa och inrikta insatsen på att skydda omgivningen. Byggnadens övre plan blev totalskadat. Den undre våningen blev delvis brandskadad och vattenskadad.