Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i lastpallslager : Norrköping, augusti 2002
Författare
Lago Ulf
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2003-10-22
Sammanfattning Den 26 augusti 2002 kl. 21:34 larmades Brandförsvaret i Norrköping till en brand i ett lastpallslager hos företaget Danzas ASG Eurocargo AB. Branden var en av totalt fyra anlagda bränder i Norrköping under en veckas tid. Räddningsinsatsen blev mycket svår och risken för spridning av branden från lastpallslagret till byggnader i omgivningen var mycket stor. Den starka strålningsvärmen från branden gjorde det svårt att närma sig branden för att kunna bekämpa den. Dessutom fungerade brandposterna i området dåligt, vilket försvårade situationen ytterligare. Den inträffade branden gav möjligheter att studera lagringsförhållanden av lastpallar djupare. Studier av framförallt videoupptagningar och fotografier från branden utgjorde tillsammans med beräkningsmodeller grund för beräkningar av strålningsvärmen från branden. Erfarenheter från Räddningsledaren möjliggjorde en jämförelse mellan upplevda och beräknade strålningsnivåer vid branden.