Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skumsläckning av bensin med etanolinblandning
Författare
Persson Henry
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2003
Sammanfattning En försöksserie på totalt 31 småskaliga släckförsök har genomförts i syfte att ta fram data som indikerar hur skumsläckning av bensin påverkas av olika innehåll av etanol. Primärt har två olika typer av alkoholbeständigt skum använts i projektet, AFFF-AR respektive FFFPAR men några försök har också utförts med normal AFFF-skumvätska (ej alkoholbeständig). Släckförsök har genomförts med heptan, bensin respektive bensin plus 2,5% till 10% inblandning av etanol. Provningarna har utförts i princip enligt SP Metod 2580 vilket innebär att släckförsöken utförts på ett 0,66 m2 stort bål. Försöken visar påtagliga skillnader mellan bensin och heptan och redan en inblandning av 2,5% etanol i bensinen ger markant påverkan på släckresultat. Vid 5% respektive 10% inblandning av etanol var det nödvändigt att fördubbla påföringshastigheten för att nå släckning vid provningarna. Förutom inverkan av bränsleblandning och påföringshastighet har även inverkan av mjuk påföring samt 6% skuminblandning undersökts. Försöken kommer bl a att utgöra grund till en revidering av Räddningsverkets Cirkulär 1/92, ”Släckning av spillbrand efter tankbils- eller järnvägsolycka”.