"Peroxid" – 70 träffar, varav 47 med liknande stavning.

Organisk peroxid typ B, fast

Farlighetsnr
539
UN-nr
3102
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches peroxid typ B fest · Organisk peroxid typ B, fast

Organisk peroxid typ B, fast, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3112
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ B, fest, temperaturkontrolliert · Organisk peroxid typ B, fast, temperaturkontrollerad

Organisk peroxid typ B, flytande

Farlighetsnr
539
UN-nr
3101
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches peroxid typ B flüssig · Organisk peroxid typ B, flytande

Organisk peroxid typ B, flytande, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3111
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ B, flüssig, temperaturkontrolliert · Organisk peroxid typ B, flytande, temperaturkontrollerad

Organisk peroxid typ C, fast

Farlighetsnr
539
UN-nr
3104
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid typ C, fest · Organisk peroxid typ C, fast

Organisk peroxid typ C, fast, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3114
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ C, fest, temperaturkontrolliert · Organisk peroxid typ C, fast, temperaturkontrollerad

Organisk peroxid typ C, flytande

Farlighetsnr
539
UN-nr
3103
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches peroxid typ C, flüssig · Organisk peroxid typ C, flytande

Organisk peroxid typ C, flytande, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3113
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ C, flüssig, temperaturkontrolliert · Organisk peroxid typ C, flytande, temperaturkontrollerad

Organisk peroxid typ D, fast

Farlighetsnr
539
UN-nr
3106
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ D fest · Organisk peroxid typ D, fast

Organisk peroxid typ D, fast, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3116
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ D, fest, temperaturkontroliert · Organisk peroxid typ D, fast, temperaturkontrollerad

Organisk peroxid typ D, flytande

Farlighetsnr
539
UN-nr
3105
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches peroxid typ D flüssig · Organisk peroxid typ D, flytande

Organisk peroxid typ D, flytande, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3115
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ D, flüssig, temperaturkontrolliert · Organisk peroxid typ D, flytande, temperaturkontrollerad

Organisk peroxid typ E, fast

Farlighetsnr
539
UN-nr
3108
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ E, fest · Organisk peroxid typ E, fast

Organisk peroxid typ E, fast, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3118
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ E, fest, temperaturkontrolliert · Organisk peroxid typ E, fast, temperaturkontrollerad

Organisk peroxid typ E, flytande

Farlighetsnr
539
UN-nr
3107
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ E flüssig · Organisk peroxid typ E, flytande

Organisk peroxid typ E, flytande, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3117
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ E, flüssig, temperaturkontrolliert · Organisk peroxid typ E, flytande, temperaturkontrollerad

Organisk peroxid typ F, fast

Farlighetsnr
539
UN-nr
3110
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ F, fest · Organisk peroxid typ F, fast

Organisk peroxid typ F, fast, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
539
UN-nr
3120
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ F, fest, temperaturkontrolliert · Organisk peroxid typ F, fast, temperaturkontrollerad

Organisk peroxid typ F, flytande

Farlighetsnr
539
UN-nr
3109
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ F flüssig · Organisk peroxid typ F, flytande

Organisk peroxid typ F, flytande, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
539
UN-nr
3119
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Organisches Peroxid Typ F, flüssig, temperaturkontrolliert · Organisk peroxid typ F, flytande, temperaturkontrollerad

Föremål som innehåller organisk peroxid, n.o.s.

ej temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3545
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Föremål som innehåller organisk peroxid, n.o.s. · Gegenstände, die organisches Peroxid enthalten, n.a.g.

Föremål som innehåller organisk peroxid, n.o.s.

temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3545
Klass
5.2
Fpg
-

Sökträff: Föremål som innehåller organisk peroxid, n.o.s. · Gegenstände, die organisches Peroxid enthalten, n.a.g.

Dibärnstenssyraperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3102)
(3116)
Klass
-
Fpg
-

Sökträff: Disuccinic acid peroxid

Natriumperoxid

Farlighetsnr
55
UN-nr
1504
Klass
5.1
Fpg
I

Liknande stavning: Peroxyde de sodium · Sodium peroxide

Kaliumperoxid

Farlighetsnr
55
UN-nr
1491
Klass
5.1
Fpg
I

Liknande stavning: Peroxyde de potassium · Potassium peroxide

Kalciumperoxid

Farlighetsnr
50
UN-nr
1457
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Calcium peroxide · Peroxyde de calcium

Zinkperoxid

Farlighetsnr
50
UN-nr
1516
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Peroxyde de zinc · Zinc peroxide

Bariumperoxid

Farlighetsnr
56
UN-nr
1449
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Barium peroxide · Peroxyde de baryum

Peroxider, oorganiska, n.o.s.

Farlighetsnr
50
UN-nr
1483
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Peroxide anorganische n.a.g. · Peroxider, oorganiska, n.o.s. · Peroxides, inorganic, n.o.s.

Litiumperoxid

Farlighetsnr
50
UN-nr
1472
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Lithium peroxide · Peroxyde de lithium

Magnesiumperoxid

Farlighetsnr
50
UN-nr
1476
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Magnesium peroxide · Peroxyde de magnésium

Strontiumperoxid

Farlighetsnr
50
UN-nr
1509
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Peroxyde de strontium · Strontium peroxide

Väteperoxid, stabiliserad eller Väteperoxid, vattenlösning, stabiliserad

med över 70 % väteperoxid

Farlighetsnr
559
UN-nr
2015
Klass
5.1
Fpg
I

Liknande stavning: Hydrogen peroxide, aqueous solution, stabilized · Hydrogen peroxide, stabilized · Peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse stabilisé · Peroxyde d'hydrogène stabilisé

Kvävedioxid (Dikvävetetroxid)

Farlighetsnr
265
UN-nr
1067
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Nitrogen peroxide liquefied · Peroxyde d'azote

Väteperoxid, vattenlösning, stabiliserad

med över 60 % men högst 70 % väteperoxid

Farlighetsnr
559
UN-nr
2015
Klass
5.1
Fpg
I

Liknande stavning: Hydrogen peroxide, aqueous solution, stabilized · Peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse stabilisée

Väteperoxid, vattenlösning

med minst 20 % men högst 60 % väteperoxid (tillräckligt stabiliserad)

Farlighetsnr
58
UN-nr
2014
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Hydrogen peroxide aqueous solution · Peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse

Peroxider, oorganiska, n.o.s.

Farlighetsnr
50
UN-nr
1483
Klass
5.1
Fpg
III

Liknande stavning: Peroxide, anorganische, n.a.g. · Peroxider, oorganiska, n.o.s. · Peroxides, inorganic, n.o.s.

Väteperoxid och peroxiättiksyra i blandning, stabiliserad

med syra(or), vatten och högst 5 % peroxiättiksyra

Farlighetsnr
58
UN-nr
3149
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture · Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized · Peroxyde d'hydrogène et acide peroxyacétique en mélange stabilisé

Natriumkarbonatperoxihydrat

Farlighetsnr
50
UN-nr
3378
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Sodium carbonate peroxide

Väteperoxid, vattenlösning

med minst 8 % men mindre än 20 % väteperoxid (tillräckligt stabiliserad)

Farlighetsnr
50
UN-nr
2984
Klass
5.1
Fpg
III

Liknande stavning: Hydrogen peroxide, aqueous solution · Peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse

Ureaväteperoxid

Farlighetsnr
58
UN-nr
1511
Klass
5.1
Fpg
III

Liknande stavning: Urea hydrogen peroxide

Natriumkarbonatperoxihydrat

Farlighetsnr
50
UN-nr
3378
Klass
5.1
Fpg
III

Liknande stavning: Sodium carbonate peroxide

Dibenzoylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3102)
(3104)
(3106)
(3107)
(3108)
(3109)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Dibenzoyl peroxide · Peroxyde de dibenzoyle

di-(2,4-Diklorbensoyl)peroxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3102)
(3106)
(3118)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: di-2,4-Dichlorobenzoyl peroxide · Peroxyde de bis(dichloro-2,4 benzoyle)

Acetylacetonperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3105)
(3106)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Acetyl acetone peroxide · Peroxyde d'acétylacétone

Dilauroylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3106)
(3109)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Dilauroyl peroxide · Peroxyde de dilauroyle

di-tert-Amylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3107)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: di-tert-Amyl peroxide · Peroxyde de di-tert-amyle

Diisobutyrylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3111)
(3115)
(3119)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Diisobutyryl peroxide · Peroxyde de diisobutyryle

di-(2-Metylbensoyl)peroxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3112)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: di-(2-Methylbenzoyl) peroxide · Peroxyde de bis(methyl-2-benzoyle)

Didekanoylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3114)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Didecanoyl peroxide · Peroxyde de didecanoyle

di-n-Oktanoylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3114)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: di-n-Octanoyl peroxide · Peroxyde de n-octanoyle

Diacetylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3115)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Diacetyl peroxide · Peroxyde de diacetyle

di-(3,5,5-Trimetylhexanoyl)peroxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3115)
(3119)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: di-(3,5,5-Trimethylhexanoyl) peroxide · Peroxyde de bis(trimethyl-3,5,5-hexanoyle)

di-n-Nonanoylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3116)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: di-n-Nonanoyl peroxide · Peroxyde de di-n-nonanoyl

Dipropionylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3117)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Dipropionyl peroxide · Peroxyde de dipropionyle

di-(4-Metylbensoyl)peroxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3106)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: di-(4-methylbenzoyl) peroxide · Peroxyde de bis(methyl-4 benzoyle)

di-tert-Butylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3107)
(3109)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: di-tert-Butyl peroxide · Peroxyde de di-tert-butyle

Dikumylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3110)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Dicumyl peroxide · Peroxyde de dicumyle

Dibortrioxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3077)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Boroxid

di-(4-klorbensoyl)peroxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3102)
(3106)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: di-4-Chlorobenzoyl peroxide · Peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle)

Acetylbensoylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3105)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Acetyl benzoyl peroxide · Peroxyde de benzoyle et d'acétyle

Acetylcyklohexansulfonylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3112)
(3115)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Acetyl cyclohexanesulphonyl peroxide · Peroxyde d'acetyle et de cyclohexane sulfonyle

TATP

Mycket känsligt och oberäkneligt explosivämne som är enkelt att tillverka. Har förorsakat svåra skador och dödsfall bland ungdomar och har även använts vid attentat.

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Acetone peroxide

di-(1-Hydroxicyklohexyl)peroxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3106)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Peroxyde de bis(hydroxy-1cyclohexyle)

tert-Butylkumylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3108)
(3109)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Peroxyde de tert-butylcuméne

3-tert-Butylperoxi-3-fenylftalid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3106)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Peroxyde de phenylphtalide et de tert-butyle

Diacetonalkoholperoxider

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3115)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Diacetone alcohol peroxides

di-(3-Metylbensoyl)peroxid + Bensoyl(3-metylbensoyl)peroxid + Dibensoylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3115)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: di-(3-Methylbenzoyl) peroxide + Benzoyl (3-methylbenzoyl) peroxide + Dibenzoyl peroxide · Peroxyde de bis (méthyl-3 benzoyle) + Peroxyde de benzoyle et de méthyl-3 benzoyle + Peroxyde de dibenzoyle

tert-Amylperoxiisopropylkarbonat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3103)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Carbonate d'isopropyle et de peroxy tert-amyle · tert-Amyl peroxy isopropyl carbonate

tert-Butylhydroperoxid + di-tert-Butylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3103)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Hydroperoxyde de tert-Butyle + Peroxyde de di-tert-butyle