"Fett" – Inga exakta träffar. 236 träffar med liknande stavning.

Difenylklorarsin, fast

Farlighetsnr
66
UN-nr
3450
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Diphenylchlorarsin, fest

Drivmedel, fast

Farlighetsnr
1.1C
UN-nr
0498
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Treibstoff, fest

Drivmedel, fast

Farlighetsnr
1.3C
UN-nr
0499
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Treibstoff, fest

Drivmedel, fast

Farlighetsnr
1.4C
UN-nr
0501
Klass
1
Fpg
-

Liknande stavning: Treibstoff, fest

Ammoniumdinitro-o-kresolat, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1843
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Ammoniumdinitro-o-cresolat, fest

Arsenikförening, fast, n.o.s.

oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
1557
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Arsenverbindung, fest, n.a.g.

beta-Naftylamin, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1650
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: beta-Naphthylamin, fest

Bromättiksyra, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
3425
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Bromessigsäure, fest

Fenol, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1671
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Phenol, fest

Kaliumcyanid, fast

Farlighetsnr
66
UN-nr
1680
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Kaliumcyanid, fest

Klorättiksyra, fast

Farlighetsnr
68
UN-nr
1751
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Chloressigsäure, fest

Kromfluorid, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
1756
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Chromfluorid, fest

Kromtrioxid, vattenfri

(fast kromsyra)

Farlighetsnr
568
UN-nr
1463
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Chromiumsäure, fest

Natriumcyanid, fast

Farlighetsnr
66
UN-nr
1689
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Natriumcyanid, fest

Natriumkopparcyanid (Natriumkoppar(I)cyanid), fast

Farlighetsnr
66
UN-nr
2316
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Natriumkupfer(I)cyanid, fest

Xylenoler, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
2261
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Xylenole, fest

Väte i ett metallhydridlagringssystem

Farlighetsnr
23
UN-nr
3468
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Väte i ett metallhydridlagringssystem

Väte i ett metallhydridlagringssystem i utrustning

Farlighetsnr
23
UN-nr
3468
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Väte i ett metallhydridlagringssystem i utrustning

Bariumklorat, fast

Farlighetsnr
56
UN-nr
1445
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Bariumchlorat, fest

Bariumperklorat, fast

Farlighetsnr
56
UN-nr
1447
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Bariumperchlorat, fest

Blyperklorat, fast

Farlighetsnr
56
UN-nr
1470
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Bleiperchlorat, fest

Klornitrobensener, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
1578
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Chlornitrobenzene, fest

Kloraniliner, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
2018
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Chloraniline fest

Arsenikförening, fast, n.o.s.

oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1557
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Arsenverbindung, fest, n.a.g.

Natriumarsenit, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
2027
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Natriumarsenit fest

Triazinpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2763
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Triazin-Pestizid fest giftig

Alkylsulfonsyror, fasta

Farlighetsnr
80
UN-nr
2583
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Alkylsulfonsäuren fest

Jodmonoklorid, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
1792
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Iodmonochlorid, fest

Kaliumvätedifluorid, fast

Farlighetsnr
86
UN-nr
1811
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Kaliumhydrogendifluorid, fest

Ammoniumvätedifluorid, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
1727
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Ammoniumbifluorid, fest · Ammoniumhydrogendifluorid, fest

Kaliumhydroxid, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
1813
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Kaliumhydroxid fest

Natriumhydroxid, fast

(kaustiksoda)

Farlighetsnr
80
UN-nr
1823
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Natriumhydroxid fest

Kloracetofenon, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1697
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Chloracetophenon, fest

Natriumaluminat, fast

Farlighetsnr
-
UN-nr
2812
Klass
8
Fpg
-

Liknande stavning: Natriumaluminat, fest

Pyretroidpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
3349
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Pyrethroi-pesticid, fest, giftig

Bipyridylpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2781
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Bipyridilium-Pestizid fest giftig

Karbamatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2757
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Carbamat-Pestizid fest giftig

Tiokarbamatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2771
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Thiocarbamat-Pestizid fest giftig

Alkalimetallamalgam, fast

Farlighetsnr
X423
UN-nr
3401
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Alkalimetallamalgam, fest

Tetrametylammoniumhydroxid, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
3423
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Tetramethylammoniumhydroxid, fest

3-Klor-4-metylfenylisocyanat, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
3428
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: 3-Chlor-4-methylphenylisocyanat, fest

Nitrobensotrifluorider, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3431
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Nitrobenzotrifluoride, fest

Hexafluoracetonhydrat, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
3436
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Hexafluoracetonhydrat, fest

Klorkresoler, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3437
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Chlorcresole, fest

Dinitroklorbensener, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3441
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Chlordinitrobenzene, fest

Dikloraniliner, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3442
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Dichloraniline, fest

Dinitrobensener, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3443
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Dinitrobenzene, fest

Nikotinhydroklorid, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
3444
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Nicotinhydrochlorid, fest

Nikotinsulfat, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
3445
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Nicotinsulfat, fest

Nitrotoluener, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3446
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Nitrotoluene, fest

Nitroxylener, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3447
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Nitroxylene, fest

Brombensylcyanider, fasta

Farlighetsnr
66
UN-nr
3449
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Brombenzylcyanide, fest

Toluidiner, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3451
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Toluidine, fest

Xylidiner, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3452
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Xylidine, fest

Dinitrotoluener, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3454
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Dinitrotoluene, fest

Kresoler, fasta

Farlighetsnr
68
UN-nr
3455
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Cresole, fest

Nitrosylsvavelsyra, fast

Farlighetsnr
X80
UN-nr
3456
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Nitrosylschwefelsäure, fest

Arseniksyra, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1554
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Arsensäure, fest

Koldioxid, fast

(torris)

Farlighetsnr
-
UN-nr
1845
Klass
9
Fpg
-

Liknande stavning: Kohlendioxid, fest

Väte i ett mettallhydridlagringssystem förpackade med utrustning

Farlighetsnr
23
UN-nr
3468
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Väte i ett mettallhydridlagringssystem förpackade med utrustning

Nitrokresoler, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
2446
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Nitrocresole, fest

Färgämne eller färgämneskomponent, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3143
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Farbstoff, fest, giftig, n.a.g. · Farbstoffzwischenprodukt, fest, giftig, n.a.g.

2,4-diaminotoluen, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1709
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: 2,4-Toluylendiamin, fest

4-Klor-o-toluidinhydroklorid, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1579
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: 4-Chlor-o-toluidin-hydrochlorid, fest

Cyanider, oorganiska, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
1588
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Cyanide, anorganisch, fest, n.a.g.

Desinfektionsmedel, fast, giftigt, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
1601
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Desinfektionsmittel fest giftig n.a.g.

Kvicksilverförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
2025
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Quecksilberverbindung fest n.a.g.

Selenförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3283
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Selenverbindung, fest, n.a.g.

Natriumfluorid, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1690
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Natriumfluorid, fest

Kaliumfluorid, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1812
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Kaliumfluorid, fest

Organisk tennförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3146
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Organische Zinnverbindung fest n.a.g.

Alkaloider, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
1544
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Alkaloide fest n.a.g.

Alkaloider, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1544
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Alkaloide fest n.a.g.

Tennorganisk pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2786
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Organozinn-Pestizid fest giftig

Arsenikhaltig pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2759
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Arsenhaltiges Pestizid, fest, giftig

Kopparhaltig pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2775
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Kupferhaltiges Pestizid, fest, giftig

Klorplatinsyra, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
2507
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Chlorplatinsäure fest · Hexachlorplatinsäure, fest

Vätedifluorider, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
80
UN-nr
1740
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Hydrogendifluoride, fest, n.a.g.

Alkylfenoler, fasta, n.o.s.

(inklusive C2 - C12 homologer)

Farlighetsnr
88
UN-nr
2430
Klass
8
Fpg
I

Liknande stavning: Alkylphenole fest n.a.g.

Alkylfenoler, fasta, n.o.s.

(inklusive C2 - C12 homologer)

Farlighetsnr
80
UN-nr
2430
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Alkylphenole fest n.a.g.

Aminer, fasta, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
88
UN-nr
3259
Klass
8
Fpg
I

Liknande stavning: Amine, fest, ätzend, n.a.g.

Polyaminer, fasta, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
88
UN-nr
3259
Klass
8
Fpg
I

Liknande stavning: Polyamine, fest, ätzend, n.a.g.

Hexametylendiamin, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
2280
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Hexamethylendiamin, fest

Färgämne eller färgämneskomponent, fast, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
88
UN-nr
3147
Klass
8
Fpg
I

Liknande stavning: Farbstoff, fest, ätzend, n.a.g. · Farbstoffzwischenprodukt, fest, ätzend, n.a.g.

Polyhalogenerade bifenyler, fasta

Farlighetsnr
90
UN-nr
3152
Klass
9
Fpg
II

Liknande stavning: Polyhalogenierte Biphenyle fest

Polyhalogenerade terfenyler, fasta

Farlighetsnr
90
UN-nr
3152
Klass
9
Fpg
II

Liknande stavning: Polyhalogenierte Terphenyle fest

Alkaloidsalter, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
1544
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Alkaloidsalze fest n.a.g.

Nikotinförening, fast n.o.s. eller Nikotinberedning, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
1655
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Nicotinverbindung, fest, n.a.g. · Nicotinzubereitung, fest, n.a.g.

Alkaloidsalter, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1544
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Alkaloidsalze fest n.a.g.

Klororganisk pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2761
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Organochlor-Pestizid fest giftig

Triazinpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2763
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Triazin-Pestizid fest giftig

Tennorganisk pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2786
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Organozinn-Pestizid fest giftig

Kvicksilverhaltig pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2777
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Quecksilberhaltiges pestizid, fest, giftig

Fenoxiättiksyraderivatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
3345
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Phenoxyessigsäurederivat pestizid, fest, giftig

Pyretroidpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3349
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Pyrethroid-pesticid fest giftig

Nitroglycerin, blandning, okänsliggjord, fast, n.o.s.

med mer än 2 vikt-% men högst 10 vikt-% nitroglycerin

Farlighetsnr
40
UN-nr
3319
Klass
4.1
Fpg
II

Liknande stavning: Nitroglycerin gemisch, desensibilisiert, fest, n.a.g.

Pesticid, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
2588
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Pestizid fest giftig n.a.g.

Klororganisk pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2761
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Organochlor-Pestizid fest giftig

Fosfororganisk pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2783
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Organophosphor-Pestizid fest giftig

Fosfororganisk pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2783
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Organophosphor-Pestizid fest giftig

Substituerad nitrofenolpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
2779
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Substituiertes nitrophenol-Pestizid fest giftig

Bipyridylpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2781
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Bipyridilium-Pestizid fest giftig

Karbamatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2757
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Carbamat-Pestizid fest giftig

Kumarinderivatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
66
UN-nr
3027
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Cumarin-Pestizide, fest, giftig

Kumarinderivatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3027
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Cumarin-Pestizide, fest, giftig

Tiokarbamatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2771
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Thiocarbamat-Pestizid fest giftig

Amalgam av alkaliska jordartsmetaller, fast

Farlighetsnr
X423
UN-nr
3402
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Erdalkalimetallamalgam, fest

Kaliummetallegeringar, fasta

Farlighetsnr
X423
UN-nr
3403
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Kaliummetalllegierungen, fest

Kalium-natriumlegeringar, fast

Farlighetsnr
X423
UN-nr
3404
Klass
4.3
Fpg
I

Liknande stavning: Kalium-natrium-legierungen, fest

Bortrifluorid-ättiksyrakomplex, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
3419
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Bortrifluorid-essigsäurekomplex, fest

Bortrifluorid-propionsyrakomplex, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
3420
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Bortrifluorid-propionsäurekomplex, fest

Polyklorerade bifenyler, fasta

(PCB)

Farlighetsnr
90
UN-nr
3432
Klass
9
Fpg
II

Liknande stavning: Polychlorierte biphenyle, fest

alfa-Metylbensylalkohol, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
3438
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: alpha-Methylbenzylalkohol, fest

Nitriler, fasta, giftiga, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3439
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Nitrile, fest, giftig, n.a.g.

Tårgasämne, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3448
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Stoff zur herstellung von tränengasen, fest, n.a.g.

Fosforsyra, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
3453
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Phosphorsäure, fest

Organisk arsenikförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3465
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Organische arsenverbindung, fest, n.a.g.

Metallkarbonyler, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3466
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Metallcarbonyle, fest, n.a.g.

Metallkarbonyler, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3466
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Metallcarbonyle, fest, n.a.g.

Halogenerade monometyldifenylmetaner, fasta

Farlighetsnr
90
UN-nr
3152
Klass
9
Fpg
II

Liknande stavning: Halogenierte monomethyldiphenylmethane, fest

Akrylamid, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
2074
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Acrylamid, fest

Krotonsyra, fast

Farlighetsnr
80
UN-nr
2823
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Crotonsäure, fest

Braständare, fasta

med brandfarlig vätska

Farlighetsnr
40
UN-nr
2623
Klass
4.1
Fpg
III

Liknande stavning: Feueranzünder (fest)

Självreaktivt fast ämne, typ E

Farlighetsnr
40
UN-nr
3228
Klass
4.1
Fpg
-

Liknande stavning: Selbstzersetztlicher Stoff Typ E, fest

Självreaktivt fast ämne, typ F

Inga självreaktiva ämnen finns för närvarande under detta UN-nummer.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3230
Klass
4.1
Fpg
-

Liknande stavning: Selbstzersetztlicher Stoff Typ F, fest

Självreaktivt fast ämne, typ B

Farlighetsnr
40
UN-nr
3222
Klass
4.1
Fpg
-

Liknande stavning: Selbstzersetzlicher Stoff Typ B fest

Självreaktivt fast ämne, typ C

Farlighetsnr
40
UN-nr
3224
Klass
4.1
Fpg
-

Liknande stavning: Selbstzersetzlicher Stoff Typ C fest

Självreaktivt fast ämne, typ D

Farlighetsnr
40
UN-nr
3226
Klass
4.1
Fpg
-

Liknande stavning: Selbstzersetzlicher Stoff Typ D fest

Klorat och magnesiumklorid i blandning, fast

Farlighetsnr
50
UN-nr
1459
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Chlorat und Magnesiumchlorid Mischung, fest

Cyanider, oorganiska, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1588
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Cyanide, anorganisch, fest, n.a.g.

Färgämne eller färgämneskomponent, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3143
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Farbstoff, fest, giftig, n.a.g. · Farbstoffzwischenprodukt, fest, giftig, n.a.g.

Kvicksilverförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2025
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Quecksilberverbindung fest n.a.g.

Selenförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3283
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Selenverbindung, fest, n.a.g.

Arsenikförening, fast, n.o.s.

oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1557
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Arsenverbindung, fest, n.a.g.

Desinfektionsmedel, fast, giftigt, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1601
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Desinfektionsmittel fest giftig n.a.g

Läkemedel (medicin), fast, giftigt, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3249
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Medikament, fest, giftig, n.a.g.

Arsenikhaltig pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2759
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Arsenhaltiges Pestizid, fest, giftig

Batterier, torra, innehållande kaliumhydroxid i fast form

för lagring av elektricitet

Farlighetsnr
80
UN-nr
3028
Klass
8
Fpg
-

Liknande stavning: Batterien, trocken Kaliumhydroxid fest enthaltend

Alkylsulfonsyror, fasta

Farlighetsnr
80
UN-nr
2585
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Alkylsulfonsäuren fest

Arylsulfonsyror, fasta

med högst 5 % fri svavelsyra

Farlighetsnr
80
UN-nr
2585
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Arylsulfonsäuren fest

Aminer, fasta, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
80
UN-nr
3259
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Amine, fest, ätzend, n.a.g.

Polyaminer, fasta, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
80
UN-nr
3259
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Polyamine, fest, ätzend, n.a.g.

Klorfenolater, fasta

Farlighetsnr
80
UN-nr
2905
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Chlorphenolate fest

Fenolater, fasta

Farlighetsnr
80
UN-nr
2905
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Phenolate fest

Klorfenoler, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
2020
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Chlorphenole fest

Klortoluidiner, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
2239
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Chlortoluidine, fest

Organisk tennförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3146
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Organische Zinnverbindung, fest, n.a.g.

Nikotinförening, fast n.o.s. eller Nikotinberedning, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1655
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Nicotinverbindung, fest, n.a.g. · Nicotinzubereitung, fest, n.a.g.

Kopparhaltig pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2775
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Kupferhaltiges Pestizid, fest, giftig

Färgämne eller färgämneskomponent, fast, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
80
UN-nr
3147
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Farbstoff, fest, ätzend, n.a.g. · Farbstoffzwischenprodukt, fest, ätzend, n.a.g.

Fenoxiättiksyraderivatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3345
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Phenoxyessigsäurederivat pestizid. fest, giftig

Pentaerytrittetranitrat (pentaerytritoltetranitrat, PETN), blandning, okänsliggjord, fast, n.o.s.

med mer än 10 vikt-% men högst 20 vikt-% PETN

Farlighetsnr
40
UN-nr
3344
Klass
4.1
Fpg
II

Liknande stavning: Pentaerythritoltetranitrat, Gemisch, desensibilisiert, fest, n.a.g. · Pentaerythrittetranitrat, Gemisch, desensibilisiert, fest, n.a.g. · PETN, Gemisch, desensibilisiert, fest, n.a.g.

Pesticid, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2588
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Pestizid fest giftig n.a.g.

Substituerad nitrofenolpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2779
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Substituiertes nitrophenol-Pestizid fest giftig

Kvicksilverhaltig pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2777
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Quecksilberhaltiges pestizid, fest, giftig

Klorbensylklorider, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
3427
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Chlorbenzylchloride, fest

Nitriler, fasta, giftiga, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3439
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Nitrile, fest, giftig, n.a.g.

Tårgasämne, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3448
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Stoff zur herstellung von tränengasen, fest, n.a.g.

Klornitrotoluener, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3457
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Chlornitrotoluene, fest

Nitroanisoler, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3458
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Nitroanisole, fest

Bromnitrobensener, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3459
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Nitrobrombenzene, fest

N-etylbensyltoluidiner, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
3460
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: N-ethy-N-benzyltoluidine, fest

Organisk fosforförening, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3464
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Organische phosporverbindung, fest, giftig, n.a.g.

Organisk arsenikförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3465
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Organische arsenverbindung, fest, n.a.g.

Metallorganisk förening, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3467
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Metallorganische verbindung, fest, giftig, n.a.g.

Metallorganisk förening, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3467
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Metallorganische verbindung, fest, giftig

Självreaktivt fast ämne, typ C, temperaturkontrollerat

Farlighetsnr
-
UN-nr
3234
Klass
4.1
Fpg
-

Liknande stavning: Selbstzersetzlicher Stoff Typ C, fest, temperaturkontrolliert

Självreaktivt fast ämne, typ B, temperaturkontrollerat

Farlighetsnr
-
UN-nr
3232
Klass
4.1
Fpg
-

Liknande stavning: Selbstzersetzersetzlicher Stoff typ B, fest, temperaturkontrolliert

Självreaktivt fast ämne, typ E, temperaturkontrollerat

Inga självreaktiva ämnen finns för närvarande under detta UN-nummer.

Farlighetsnr
-
UN-nr
3238
Klass
4.1
Fpg
-

Liknande stavning: Selbstzersetzlicher Stoff Typ E, fest, temperaturkontrolliert

Självreaktivt fast ämne, typ F, temperaturkontrollerat

Inga självreaktiva ämnen finns för närvarande under detta UN-nummer.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3240
Klass
4.1
Fpg
-

Liknande stavning: Selbstzersetzlicher Stoff Typ F, fest, temperaturkontrolliert

Organisk peroxid typ B, fast

Farlighetsnr
539
UN-nr
3102
Klass
5.2
Fpg
-

Liknande stavning: Organisches peroxid typ B fest

Organisk peroxid typ C, fast

Farlighetsnr
539
UN-nr
3104
Klass
5.2
Fpg
-

Liknande stavning: Organisches Peroxid typ C, fest

Organisk peroxid typ D, fast

Farlighetsnr
539
UN-nr
3106
Klass
5.2
Fpg
-

Liknande stavning: Organisches Peroxid Typ D fest

Organisk peroxid typ E, fast

Farlighetsnr
539
UN-nr
3108
Klass
5.2
Fpg
-

Liknande stavning: Organisches Peroxid Typ E, fest

Organisk peroxid typ F, fast

Farlighetsnr
539
UN-nr
3110
Klass
5.2
Fpg
-

Liknande stavning: Organisches Peroxid Typ F, fest

Organisk peroxid typ B, fast, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3112
Klass
5.2
Fpg
-

Liknande stavning: Organisches Peroxid Typ B, fest, temperaturkontrolliert

Organisk peroxid typ C, fast, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3114
Klass
5.2
Fpg
-

Liknande stavning: Organisches Peroxid Typ C, fest, temperaturkontrolliert

Organisk peroxid typ D, fast, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3116
Klass
5.2
Fpg
-

Liknande stavning: Organisches Peroxid Typ D, fest, temperaturkontroliert

Organisk peroxid typ E, fast, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3118
Klass
5.2
Fpg
-

Liknande stavning: Organisches Peroxid Typ E, fest, temperaturkontrolliert

Organisk peroxid typ F, fast, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
539
UN-nr
3120
Klass
5.2
Fpg
-

Liknande stavning: Organisches Peroxid Typ F, fest, temperaturkontrolliert

Kalciumarsenat och kalciumarsenit, blandning, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1574
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Calciumarsenat und Calciumarsenit Mischung fest

Vätedifluorider, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
80
UN-nr
1740
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Hydrogendifluoride, fest, n.a.g.

Triazinpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2763
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Triazin-Pestizid fest giftig

Självreaktivt fast ämne, typ D, temperaturkontrollerad

Farlighetsnr
-
UN-nr
3236
Klass
4.1
Fpg
-

Liknande stavning: Selbstzersetzlicher Stoff Typ D, fest, temperaturkontrolliert

Pyretroidpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3349
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Pyrethroid-pesticid fest giftig

Bipyridylpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2781
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Bipyridilium-Pestizid fest giftig

Karbamatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2757
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Carbamat-Pestizid fest giftig

Kumarinderivatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3027
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Cumarin-Pestizide, fest, giftig

Tiokarbamatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2771
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Thiocarbamat-Pestizid fest giftig

Alkaloider, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1544
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Alkaloide, fest, n.a.g.

Alkylfenoler, fasta, n.o.s.

(inklusive C2 - C12 homologer)

Farlighetsnr
80
UN-nr
2430
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Alkylphenole fest n.a.g.

Toxiner, utvunna från levande material, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
66
UN-nr
3462
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Toxine, gewonnen aus lebenden organismen, fest, n.a.g.

Organisk fosforförening, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3464
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Organische phosphorverbindung, fest, giftig, n.a.g.

Färgämne eller färgämneskomponent, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3143
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Farbstoff, fest, giftig, n.a.g. · Farbstoffzwischenprodukt, fest, giftig, n.a.g.

Läkemedel (medicin), fast, giftigt, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3249
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Medikament, fest, giftig, n.a.g.

Aminer, fasta, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
80
UN-nr
3259
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Amine, fest, ätzend, n.a.g.

Polyaminer, fasta, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
80
UN-nr
3259
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Polyamine, fest, ätzend, n.a.g.

Färgämne eller färgämneskomponent, fast, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
80
UN-nr
3147
Klass
8
Fpg
III

Liknande stavning: Farbstoff, fest, ätzend, n.a.g. · Farbstoffzwischenprodukt, fest, ätzend, n.a.g.

Desinfektionsmedel, fast, giftigt, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1601
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Desinfektionsmittel fest giftig n.a.g.

Organisk tennförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3146
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Organische Zinnverbindung, fest, n.a.g.