Skogsbrand : brandbeteende och tolkning av brandriskindex
Titel:
Skogsbrand : brandbeteende och tolkning av brandriskindex
Författare:
Granström Anders
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
2005
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
62 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
2005
Förlag:
Räddningsverket
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand / Brandmiljöer / Skog
Nyckelord:
Brandrisker ; Beslutsstöd ; Brandspridning ; Skogsbränder ; Brandriskmodeller
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: