Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lagom brandsäkerhet : Kostnads- nyttoanalys och jämförelser mellan länder
Författare
Öström Bengt, Mattsson Bengt, Juås Birgitta, Sträng Dick
Utgivare
Högskolan i Karlstad, Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1994
Sammanfattning av de arbeten som utförts av Riskcentrum/Högskolan i Karlstad avseende kostnads-nyttoanalyser på området brand och de studier av räddningstjänstens kostnader i Norden, Nederländerna och Storbritannien som utförts av FOA på uppdrag av Räddningsverket. Jämförelsen mellan länderna avser endast kostnader. Kostnads-nyttoanalysernas mål är att visa vad förändringar i olika åtgärder som brandvarnare, sprinkler, räddningstjänst, sotning m m innebär ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genom att väga kostnaden och nyttan för en viss åtgärd ger också analysen ett svar på vilken säkerhet som är lagom för den aktuella åtgärden. Innehåll: Problem och syfte Lagom säkerhet och kostnads-nyttoanalys Detta har undersökts Brandvarnare i bostäder Sprinkler Automatlarm Byggnadsutformning Sotning av småhus Räddningstjänst vid byggnadsbränder Räddningstjänstens försörjning med släckvatten Självskyddsutbildning och brandsäkerhet Jämförelser av länder Jämförelser av några kommuner