Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Omfattande livräddningsinsats efter explosion och brand Göteborg 2021
Författare
Kallin Göran, Lindahl Carl-Fredrik
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2022-02-23
Explosion med efterföljande brand i källaren på ett flerbostadshus där flera brandcellsgränser blev demolerade i explosionen. En omfattande insats med ett väldigt stort livräddningsbehov från balkonger som gått relativt bra, trots att en person omkom och flera skadades. Stora resurser larmades direkt i inledningen men det saknades ändå resurser i början. Svårt för olika räddningstjänstförbund att arbeta tillsammans då utrustning skiljer sig åt på skadeplats. Utöver arbetet i Göteborgs stab var det representanter från ytterligare två räddningstjänstförbund och samverkan med ett tredje förbund. Utredningen ger bland annat förslag på att öva mer praktiskt på fältstab i samarbete med inre stab. I skadeplatsarbetet fanns flera allvarliga risker att ta hänsyn till, bland annat öppet hisschakt, heta brandgaser, rasrisk, skadad elcentral samt risk för nya explosioner.