Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vindsbrand i flerbostadshus med misstänkt farligt föremål Nynäshamn 2021
Författare
Olsson Pontus, Falkman Lennart
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2022-09-01
Släckning av vindsbrand, som fick avbrytas då ett misstänkt föremål hittades. Släckningsarbetet återupptogs igen och branden släcktes. Släckningen skulle ske i skydd vilket medförde att mycket vatten gick åt. Då arbetet återupptogs saknades till viss del en samlad lägesbild för samtlig räddningspersonal. Diskussioner med nationella bombskyddet om det var säkert att gå in eller inte. Åtgärdsförlag som bland annat berör särskilt kommandoord för omedelbart skydd för personalen, utbildning och övning i att identifiera farligt föremål samt ändrat fokus under räddningsinsats.