Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Balkongbrand spreds till vind i flerbostadshus Sundsvall 2021
Författare
Andersson Mattias, Hansson Thomas
Utgivare
Medelpads Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2021-11-14
Brand på balkong som spreds till vinden. Mycket brännbart material med stort energiinnehåll på balkongen. Brandcellsgräns på vinden gjorde att halva vinden kunde räddas. Oklarheter om vilka trapphus och våningsplan som var drabbade på grund av olika benämningar hos räddningspersonalen. Diskussioner om, förmåga att skapa tillträde till lägenhet (dörrforcering), ledning och kommunikation, fördelning av arbete samt ingrepp i annans rätt. Det har uppmärksammats tidigare och likaså vid denna insats att första styrkeledare på plats ofta blir en flaskhals i informationsflödet. Det ställs frågor från alla håll – egen styrka, inre befäl, förstärkande styrka, insatsledare, boende, polis, ambulans etc. Även diskussion kring larmning av förstärkande resurser samt kvarvarande beredskap/övergripande ledning.