Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Trafikolycka med brand Strängnäs 2023
Författare
Karlsson Joakim
Utgivare
Räddningstjänsten Strängnäs
Utgivningsår
2023-03-17
Trafikolycka med personbil som krockat med ett träd och börjat brinna. Utlarmningen "Brand ute övrigt, personbil" medför att räddningspersonalen inte förväntar sig en trafikolycka med person kvar i fordon. Detta medförde att ambulans inte larmades direkt. Räddningstjänsten kunde inte få tag på kamratstödjare under natten, varken i egen organisation eller hos närliggande räddningstjänster.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Karlsson Joakim
Pousette Anders, Kolkowska Ella, Karlsson Fredrik, Karlzén Henrik, Berndtsson Joakim, Petersson Johan, Aurelius Kristina, Törner Marianne, Grill Martin, Karlsson Martin, Johansson Peter, Hansson Sven Ove, Sommestad Teodor, Denk Thomas
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2023
28 s.