Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sen upptäckt av brand i flerbostadshus Härnösand 2023
Författare
Gustafsson Lovisa
Utgivare
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Utgivningsår
2024-02-20
Brand i äldre flerbostadshus. Utredaren har tagit del av film från övervakningskamera och där kunde rök ses från byggnaden cirka en timme innan branden upptäcktes av förbipasserande. I samband med att räddningstjänsten larmades bröt lågor ut från vinden samt genom fönster och balkongdörr. CAFS användes och bedömdes haft god effekt för att skydda närliggande byggnader. Räddningstjänsten har inga uppgifter om effekter av det släckvatten som uppstod på platsen samt kring eventuell påverkan av användandet av CAFS. Utredningen beskriver brandförloppet, utlarmningen och insatsen.