Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sen upptäckt av skadad person vid lägenhetsbrand Vännäs 2023
Författare
Nordlund Mats
Utgivare
Räddningstjänsten Luleå
Utgivningsår
2023-02-13
Lägenhetsbrand med två personer kvar. Utredningen berör både brandorsak och räddningsinsatsen. En person togs tidigt ut ur lägenheten. Den andra personen hittades ca 35 min efter insatsens avslut. Personen togs ut av insatsledare, polis och ambulanspersonal eftersom räddningsstyrkan hade åkt tillbaka till brandstationen. Det var glödbrand kvar efter släckinsatsen och risk för återantändning. Diskussion kring räddningspersonalen vad gäller rollfördelning, erfarenhet och övning samt utlarmning av resurser. Brandvarnare saknades.