Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skadad räddningspersonal vid lägenhetsbrand Munkedal 2022
Författare
Oskarsson Anders, Björck Mathias
Utgivare
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Utgivningsår
2022-04-25
Analys av räddningsinsats där flera problem och tillbud uppstod. Två räddningspersonal blev skadade av strömgenomgång från en lampa respektive brandrök. Även tillbud till skada då fönster krossades utan information till personal på marken. Även problem med placering av baspunkt, viss utrustning, dörrbrytning, etc. Vid denna händelse inträffade under räddningsinsatsen flera oönskade situationer som under andra omständigheter kunnat få allvarliga konsekvenser.