Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i källare i flerbostadshus Stockholm 2023
Författare
Lindström Fredrik, Johansson Hanna
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2023-05-05
Brand i soprum i flerbostadshus. Rök spreds från soprummet till utrymmet där hisschakten ansluter samt till entréplanet som ingick i samma brandcell. Via schaktet spreds rök även till flera våningsplan och vidare genom hisshallarna till flera korridorer där dörrarna stod uppställda med kilar. Rök påverkade korridorerna som måste passeras vid utrymning från lägenheterna. Räddningstjänstens maskinstege når som högst till våning 4 eller 5 på denna fastighet. Boende på plan 6 och uppåt tvingas då att på egen hand utrymma via trapphusen.