Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Problem med stigarledning vid brand i höghus Sundsvall 2023
Författare
Andersson Mattias
Utgivare
Medelpads Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2023-06-13
Brand i lägenhet på 12:e våningen. Räddningstjänsten hittade inte inkoppling till stigarledningen eftersom den var otydligt uppmärkt. Vid provtryckning senare av ledningen var det fullt med grus och rost i den. Luckorna till uttagen på våningsplanen gick inte att öppna då de var övermålade. Diskussioner om utlarmning av regional insatsledare i ett tidigt skede, användning av enbart GPS vid utryckningskörning samt vad socialtjänsten kan bidraga med för att förebygga olyckor. Personen hade hemtjänst men ingen fungerande brandvarnare.