Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
I krisbegreppens värld: Lek med ord eller dödligt allvar?
Författare
Ingemarsdotter Jenny, Jonsson Daniel
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2024
I takt med att totalförsvaret byggs upp hopar sig frågorna: Vilka resurser krävs? Hur och när ska de användas? Vad får det kosta? För att navigera i dessa frågor används en rad olika begrepp som söker fånga såväl hoten som sätt att möta hoten, det vill säga hur vi organiserar vår beredskap. Men vad är egentligen skillnaden mellan krisberedskap, civilt försvar och civil beredskap? Vad är ekonomiskt försvar? Och hur ska totalförsvaret hantera hotbilder under tröskeln till krig? Har vi talat nog om gråzon och hybrida hot eller behöver vi tvärtom precisera dessa begrepp ytterligare?
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOI MEMO
Fler titlar av Ingemarsdotter Jenny, Jonsson Daniel
Jonsson Daniel K [red], Eriksson Camilla, Ingemarsdotter Jenny, Rossbach Niklas H, Wedebrand Christoffer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2023
16 s.